Điều 6

Không ai được quấy nhiễu, lạm dụng và làm tổn thương động vật.

Điều 12
Không được tùy tiện giết mổ động vật. Nhưng những việc sau đây không bị hạn chế:

 1. Lấy thịt, lông, da hoặc làm thức ăn cho các động vật khác vì mục đích kinh tế.
   
 2. Vì mục đích nghiên cứu khoa học.
   
 3. Vì mục đích khống chế nguồn bệnh cho bầy động vật hoặc thay đổi chủng loại.
   
 4. Vì mục đích kinh tế khống chế số lượng động vật nhiều quá mức, và được đơn vị chủ quản cho phép.
   
 5. Vì để giải thoát sự đau đớn vì bệnh tật cho động vật.
   
 6. Để tránh sự nguy hại đến sự an toàn chung hoặc tài sản, sự tự do, sức khỏe, cơ thể và tính mạng của con người.
   
 7. Thu nạp động vật vào nơi tiếp nhận động vật hoặc nơi các đơn vị chủ quản chỉ định tại các huyện, tỉnh( thành phố) , do bác sĩ thú y ở đó kiểm tra xem có bị bệnh truyền nhiễm theo pháp định, có bị bệnh không thể chữa trị , ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, ảnh  hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người và vật nuôi hoặc an toàn công cộng.
   
 8. Điều khác căn cứ theo qui định của luật này hoặc thông qua thông báo của cơ quan chủ quản trung ương.

Cơ quan chủ quản trung ương thông báo nghiêm cấm giết mổ động vật ở điều khoản 1.

Bất kỳ ai cũng không được lấy lí do căn cứ vào khoản 1 điều 1 để làm một trong những hành vi sau đây:

 1. Giết chó mèo để bán thịt.
 2. Bán thịt các loại động vật mà cơ quan chủ quản Trung Uơng nghiêm cấm giết mổ.

Theo điều 14.2 qui định về việc nhận lĩnh, nhận nuôi động vật, không bao gồm căn cứ điều 8 thông báo nghiêm cấm nuôi và vận chuyển động vật. Nhưng trước khi có thông báo đã nuôi và vận chuyển động vật, đồng thời căn cứ điều 36 khoản 1 làm đăng ký, công nhận do chủ nhận lĩnh.

Điều luật này đã được nước Trung Hoa Dân Quốc áp dụng, chỉnh sửa ngày 23/1/2015và có hiệu lực trong vòng 2 năm, Những nơi thu nhận vật nuôi ở các tỉnh thành, huyện xã , khu tự trị được Trung Ương cấp phép có thể tiếp nhận các động vật sau khi thông báo 20 ngày mà không có người nhận, có quyền nuôi và xử lý công khai chính đáng có thể được giết mổ,mà không cần làm theo điều 1 qui định trước đây.

 

Điều 25
 

Tất cả những ai vi phạm một trong những điều dưới đây thì có thể bị phạt tù 1 năm đồng thời bị phạt từ100.000 đến dưới  1.000.000 đài tệ.

 1. Vi phạm điều 6 hoặc điều 5.2 cố ý làm bị thương động vật làm cho động vật bị mất chức năng vận động của tứ chi , ngũ quan ,mất đi khả năng nhận biết hoặc chết.
 2. Vi phạm qui định điều 3.1 hoặc điều 12.2 về giết mổ chó mèo hoặc những qui định của cơ quan Trung Ương nghiêm cấm về giết mổ động vật . Cơ quan Trung Ương sẽ thông báo danh sách tên tuổi hình ảnh của  người hay cơ quan vi phạm.

Điều 27

Những ai vi phạm một trong những qui định dưới đây thì sẽ bị phạt từ 50.000 đến 250.000 đài tệ đồng thời công bố danh sách tên tuổi ,ảnh và nội dung vi phạm và cho thời gian để sửa chữa.Nếu đến thời hạn cho phép mà không sửa đổi thì sẽ bị phạt tiếp:

 1. Vi phạm điều 10 khoản 1 qui định, tổ chức các động vật hay động vật với con người đánh nhau.
   
 2. Vi phạm điều 10.1 qui định đánh nhau với động vật nuôi.
   
 3. Vi phạm điều 10.2 qui định trực tiếp hoặc gián tiếp ép động vật để thi đấu vì mục đích cá độ 
   
 4. Vi phạm điều 10.3 qui định trực tiếp hoặc gián tiếp trao đổi hay đưa biếu động vật làm quà tặng với lý do không chính đáng hoặc cá độ.
   
 5. Vi phạm điều 10.6 qui định lợi dụng các phong tục tập quán để làm hại động vật.
   
 6. Vi phạm điều 12.1 về giết mổ động vật.
   
 7. Vi phạm điều 12.3.1 hoặc khoản 2 quy định, buôn bán thịt chó mèo hoặc động vật do cơ quan chủ quản Trung Ương thông báo nghiêm cấm giết mổ.
   
 8. Nghành chăn nuôi thú cưng vi phạm điều 22.2 của cơ quan đơn vị Trung Ương nghiêm quy định cấm cho nghành chăn nuôi thú cưng.
   
 9. Vi phạm điều 22.3 qui định đã nhắc nhở mà không sửa chữa.
   
 10. Chế biến, gia công,phân loại đóng gói, buôn bán, xuất nhập , tặng hay có ý đồ buôn bán công khai các sản phẩm động vật nuôi thú cưng của điều 22.4.1 hoặc điều 22.4.2
   
 11. Vi phạm qui định điều 23.2 về thời gian thu nhận , tiêu hủy hoặc xử lý đúng đắn động vật mà cơ quan chủ quản của tỉnh, thành, khu tự trị đã qui định.