Nghiêm cấm quấy rối và xâm hại tình dục

 1. Tất cả mọi người không được có hành vi quấy rối hoặc xâm hại tình dục với người khác
   
 2. Người quấy rối tình dục, căn cứ pháp luật sẽ xử phạt từ 1 vạn đến dưới 10 vạn; lợi dụng quyền thế hoặc cơ hội tiến hành quấy rối tình dục, thì mức phạt sẽ tăng thêm 1/2; thừa cơ xờ ngực mông hoặc những bộ phận kín người khác, người bị hại có thể đề xuất tố tụng hình sự, mức xử cao nhất là phạt tù có thời hạn dưới 2 năm, bị bắt hoặc bị phạt hoặc bị bắt và phạt dưới 10 vạn. Người xâm hại tình dục người khác, căn cứ quy định cao nhất có thể xử mức tử hình, tù trung thân hoặc tù trên 10 năm.
   
 3. Quấy rối tình dục hoặc người xâm hại tình dục, ngoài chịu trách nhiệm luật hình sự và  trách nhiệm dân sự, thì công ty sẽ căn cứ theo quy định của công ty để xử lý.
   
 4. Khi gặp sự việc xâm hại tình dục, mời gọi số 110 hoặc 113 để được trợ giúp.
   
 5. Phát hiện quấy rối tình dục hoặc sự việc xâm hại tình dục, cần sự trợ giúp lập tức của công ty, mời gọi đến